Warning: Undefined array key "options" in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Registrera konto

Villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor (”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla köp. Säljande bolag kallas nedan ”säljaren”

Priser och betalning

Säljarens annonserade och på annat sätt angivna priser gäller exkl. mervärdesskatt (”moms”). När du gör din beställning kan priset på varorna och tjänsterna ha ändrats. Emballage och hanteringsavgifter tillkommer på alla order.

Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för oss, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.

Vi kan dela information om kundkredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi ger dig kredit och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.

Leverans

Säljaren tar ut en leveransavgift för alla leveranser. Beställningar skickas normalt alla måndagar med leverans inom 3-5 arbetsdagar Beställningar som görs på helger eller helgdagar behandlas normalt nästkommande vecka, om inget annat överenskommet. Standardleverans sker till mottagares gatuadress. Meddela oss i förväg om du har några speciella leveranskrav – det kan tillkomma en extra kostnad. Säljaren gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig. Om varorna inte anländer, är ofullständiga eller skadade måste du lämna in ett klagomål till kundtjänst via e-post inom 7 dagar efter mottagen eller förväntad leverans. Kom ihåg att kontrollera varorna för synliga skador innan kvittering till transportören. Synlig skada på godset ska anmälas genast vid mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Mottagaren av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en dold skada. Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av sändningen. Risken övergår till dig vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Returrätt

Det finns en 14-dagars returrätt för varor i originalförpackning eller i samma skick som när de levererades. Kostnader för frakt samt returfrakt återbetalas inte. Om du har fått produkten och vill returnera den, vänligen kontakta oss. Retur av beställningsvaror tas ut en returavgift på 15% av varans pris, dock minst 500 kr exklusive moms. Specialtillverkade varor kan inte returneras om inte annat anges på fakturan.

Reservationer

Säljaren förbehåller oss rätten att av misstag göra tryckfel och ändringar i sortiment. Observera också att det kan vara svårt att återge färger, skick och utrustning till 100 % på bilderna. Säljaren kan inte heller hållas ansvariga för förseningar hos våra speditörer och leverantörer i samband med leverans. Produktinformation, illustrationer, tekniska data etc. ska endast betraktas som vägledande.

Försenad leverans

Säljaren ansvarar inte för förseningar i leveransen om förseningen beror på force majeure eller försening orsakad av en extern part. Alla omständigheter utanför säljarens kontroll – inklusive importförbud, arbetskonflikter etc. – är inte heller säljarens ansvar.

Defekter och produktansvar

Säljarens ansvar för fel är alltid och i alla lägen begränsat till antingen omleverans, avhjälpande av felet eller en reduktion av köpsumman. Vi accepterar retur av defekta varor under en period på 14 dagar från leveransdatum och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återutförande av defekta tjänster. Köparen får inte häva transaktionen helt eller delvis eller på annat sätt kräva avslag eller ersättning, såvida inte säljaren har visat grov vårdslöshet eller uppsåt. Köparen förbinder sig att kontrollera tjänsten/leveransen omedelbart och senast 7 dagar efter mottagandet av leveransen. Vid denna kontroll ska eventuella fel kontrolleras och om sådana upptäcks ska de omedelbart rapporteras skriftligen till Säljande bolag Skador på fast eller lös egendom som uppstår medan de levererade varorna är i köparens besittning, skador på produkter som tillverkats av köparen, skador på produkter i vilka produkter som tillverkats av köparen eller tredje part ingår. Om säljaren hålls ansvarig för produkten gentemot tredje part ska köparen vara skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat gentemot köparen enligt ovanstående bestämmelser.

Ansvarsbegränsning

Köparen kan inte ha rätt att kräva ersättning eller skadestånd av något slag såsom utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador. Säljarens ansvar begränsas till den levererade produkten. Säljaren tar inte ansvar för utrustning som är felaktigt installerad och eventuella faror som uppstår i samband med detta. Säljaren frånsäger oss allt ansvar (och utesluter härmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följdförluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

Integritetspolicy

Säljaren förstår och respekterar vikten av integritet på Internet. Säljaren kommer inte att lämna ut information om kunder/användare till tredje part om det inte är nödvändigt för att genomföra en transaktion. Säljaren kommer inte att sälja ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt kreditkort eller dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt förhandstillstånd.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Säljaren använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denna besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får direktreklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos säljaren så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen. Genom att godkänna säljarens allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda säljarens plattform samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång säljaren försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Säljarens legitima intresse. Säljaren fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Din rätt att neka till direktmarknadsföring: Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter. Våra löften – Vi kommer aldrig samla in känslig personligt identifierbar information om dig (PII) utan din kännedom eller ditt samtycke. – Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information. – Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig och rätt att bli raderad i våra system. – Vi håller din information säker så länge det krävs enligt lag och endast visa den för andra i händelse av försäljning eller när lagen så kräver.

Tredje part

Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order eller för att vi ska kunna genomföra en tjänst på bästa sätt. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett säkert sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.